T:06-10341105
Technisch Advies Rolluiken en Industriële Deuren
Home » Downloads

Downloads

Hier kunt u handleidingen, tips&trucs, technische gegevens, en andere downloads vinden/bekijken.

Een overheaddeur of een rolluik, die als deur functioneert, dient te zijn beveiligd. Met name als de deur na een neer-sturing automatisch door blijft gaan, is dit een wettelijke eis. De deur dient dan – als er zich een obstakel onder bevindt – te stoppen en evt. een omgekeerde beweging in te zetten. Deze zogenaamde ‘Onderlijst beveiliging’ moet werken tot de laatste 5 centimeters van onderen. Om te voorkomen, dat de deur bij het kleinste steentje weer open gestuurd wordt, moet de beveiliging de laatste paar centimeters niet meer werken.

Het is goed, om de juiste werking van deze beveiliging af en toe te testen. U kunt daarvoor een voorwerp met een dikte van 5 à 6 cm gebruiken, bijv. de kop van een rubber hamer, zoals op onderstaand filmpje is te zien:

Link: Test onderlijst beveiliging (1)

Vervolgens kunt u testen, of de deur wel gesloten blijft, bij een ‘obstakel’ van een paar centimeter. Neem daarvoor bijvoorbeeld de steel van een hamer, zoals te zien is op onderstaande video:

Link: Test onderlijst beveiliging (2)